🔞ترک خودارضایی🔞 ترک گناه به سوی پاکی💚🤞

اگه اینجایی کار خدا بوده💚 پیوی شخصیم @saheb_del بخواه و تلاش کن💪 بگو #من_میتونم دشمن ما نفس👉ماست ‌هوای نفس همش دروغه برای چی دنبالشیم؟! ‌آموزش نماز @namaz منبع سایت داداش رضا Dadashreza.com
994 channel participants
نصب چتزی و مشاهده محتوای این کانال