گروه های فعال چتزی

در این کانال گروه های فعال چتزی رو معرفی میکنیم معرفی این کانالها به معنی تایید محتوای آنها نیست برای ارسال لینک گروه‌تون آیدی زیر پیام بدید @zahed
100407 channel participants
گروه های فعال چتزی
🦄•بـا لـ‌بخَــ😁ــند وارد شَویـد•🦄

💜•فشـ و دعـ‌وا❌
🦄•فرسـتادن چـ‌یزای🔞❌
💜•لینـ‌ک و هـرگونـه تبلیغ❌

🦄•تـابعـ قـوانینـ خـودمـ‌ونـ‌یم...

•🦄• @sooooooooooooo •💜•
گروه های فعال چتزی
گروه های فعال چتزی
⚘گپ دهه هشتادی ها پرو ولی با ادب⚘
🌶پر انرژی وارد شو🍃
🌶بحث عاشقی رواله💏
🌶بحث سیاسی نکن سرش به ما نمیخوره😘
🌶بیا خوش میگذره مهمون خودمونی🥂
🌶ادب احترام میاره احترام هم اعتبار میگیری که💣
https://t.chatzy.ir/joinchat/bMoFtUxCvyQFwLgG
گروه های فعال چتزی
گروه های فعال چتزی
⚡️ صدهزارتایی شدیم! 😍

1⃣0⃣0⃣0⃣0⃣0⃣
گروه های فعال چتزی
❤️ گپ باجنبه های خاص ❤️

http://t.chatzy.ir/joinchat/W__hrb0N_2SswdK2
گروه های فعال چتزی
گپ ایرانی‌هاےلجباز 🌹
لینک ممنوع خاهشن🙏❌
تبلیغ ممنوع🚫
چت خش خوش باشین 💄

https://t.chatzy.ir/joinchat/jF17rWGwJ4giBTP1
گروه های فعال چتزی
💥⭐️چت کده ستارگان⭐️💥

https://t.chatzy.ir/joinchat/u3ktNpIjFa1cFbRE

پشتـ هـر اکـ یـحـ قلبیـ میتپهـ حواسمونـ باشهـ اونـو نشکنیمـ(:
بـا خندهـ وارد بشیـد😻✨
حرفـ هایـ مثبتـ 18ممنوعـ×
فاز منفیـ ممنوعـ×
{باهمـ دیگهـ مهربونـ باشیمـ} ✨🌈♥
گروه های فعال چتزی
گپ 💎⭐️لاکچری های مجازی⭐️💎

لینک دادن ریم🚫
فحش دادن ریم🚫
فیلم مثبت ۱۸ریم🚫

https://t.chatzy.ir/joinchat/85moeqweXrahnEz5
گروه های فعال چتزی
گپ لاس وگاس
https://t.chatzy.ir/lasvgas
گروه های فعال چتزی
آلاچیق عشق و دوستی
https://t.chatzy.ir/joinchat/F3ktsm_oYEB_jF4m